Samenwerken

De samenwerking met andere collega’s verloopt niet altijd even prettig.

Je wilt graag jou ideeën naar voren brengen, maar merkt dat de boodschap anders overkomt dan je bedoelt.

Dat leidt tot ongemakkelijke situaties binnen het team.

Informatie & Gegevens