Hanteren conflicten

Beter leren hanteren van conflicten

Conflicten ontstaan vaak door communicatie stoornissen. Daarin spelen onze taal en onze gedachten een belangrijke rol. Door te kijken naar je gedachten en je  taalgebruik (wat zeg je en hoe zeg je het?), krijg je inzicht in je eigen manier van communiceren. Door gedachten en taalgebruik te koppelen aan normen en waarden, ga je zien wat er gebeurt in de communicatie. Daardoor ben je beter in staat om met conflicten om te gaan.

Informatie & Gegevens