Ballast Nedam

Vanaf december 2011 zijn wij werkzaam als loopbaancoach bij het Mobiliteitsburo van Ballast Nedam, een Nederlands beursgenoteerd bouwconcern. De aangezegde medewerkers worden begeleid in het traject van werk naar werk. Dat gebeurt zowel op individueel niveau (o.a. CV maken, LinkedIn profiel, presentatietechnieken en gesprekstechnieken) als op groepsniveau in de vorm van Jobclubs. Daar houden de medewerkers zich bezig met o.a. ervaringen uitwisselen, presenteren, oefenen met sollicitatiegesprekken, netwerk gebruiken en competenties verhelderen.

Geef een reactie

Informatie & Gegevens