De Talentversneller werkt samen met The True Talent Team